Facebook Instagram
POGRZEBY JAR
home jar.robak@wp.pl +48603774297
Oferujemy Kompleksowe Usługi Pogrzebowe z poszanowaniem woli bliskich

Kremacje

KREMACJA
W naszej ofercie znajduje się usługa kremacji spopielenia ciała zmarłej osoby. 
Jest to coraz bardziej popularna forma pochówku, ze względów ekonomicznych jak i sanitarnych.

EKSHUMACJA

Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok lub szczątków z grobu lub miejsca tymczasowego pochówku w celu przeniesienia ich i pochowania w innym miejscu albo przeprowadzenia oględzin lekarsko-sądowych. Wymogi dotyczące ekshumacji zwłok określa art. 15 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783).
Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
•   na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego Inspektora Sanitarnego,
•    na zarządzenie prokuratora lub sądu,
•    na podstawie decyzji właściwego Inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.
Ekshumacja zwłok jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia oraz przeprowadza się ją we wczesnych godzinach rannych. O zamierzonej ekshumacji należy zawiadomić właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który wykonuje nadzór nad nią oraz może dopuścić wykonanie ekshumacji w innym czasie niż określony powyżej przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności.

newsletter
Newsletter
Zapisz się i bądź na bieżąco!